اتحادیه طلا و جواهر خمینی شهر
تابلوی قیمت ها درباره اتحادیه هیأت مدیره تماس با اتحادیه ورود به عضویت تابلو طلا سه شنبه - ۰۸ خرداد ۱۴۰۳ - ۱۲:۰۸
اعضای هیأت مدیره اتحادیه
عباسعلي كريمي
رئيس
شماره تلفن: ۰۳۱۱۳۶۲۶۳۶
 
علي اكبر كريمي
نائب رئيس
 
پرويز اشرفي
خزانه دار
 
محمدحسن كازراني
بازرس
 
محمدصادق فرهادي
دبير اجرايي
Google+